Zdravotní způsobilost k TV a sportu - Vyhl. č. 391/2013

30.10.2016 17:18

Na konci roku 2013 začala platit nová vyhláška zabývající se zdravotní způsobilostí ke sportování.
příloze naleznete znění Vyhl. č. 391/2013 Sb. s vyznačenými důležitými odstavci.

Pro rodiče shrnujeme:

  • Dítě, které pravidelně organizovaně sportuje a zúčastňuje se sportovních soutěží se považuje za výkonnostního sportovce.
  • Vyhláška stanoví, co by měla obsahovat vstupní, pravidelná a mimořádná lékařská prohlídka
  • Vstupní prohlídku by mělo absolvovat dítě při zaregistrování ve sportovní organizaci
  • Pravidelnou prohlídku by mělo sportující dítě absolvovat každý rok v rozsahu stanoveném zákonem
  • Mimořádné prohlídky se konají v případě změny zdravotního stavu sportovce, příp. ztráty vědomí apod.
  • V případě že je sportovec zařazen do systému vrcholového sportu (Sportovní centrum mládeže-SCM) je považován za vrcholového sportovce a měl by absolvovat rozšířenou lékařskou prohlídku (§ 4 odst. 3b)

Upozorňujeme rodiče, že by měly při vstupní lékařské prohlídce vyžadovat prohlídku v rozsahu stanoveném vyhláškou podle § 4 odst. 3 a při každé další lékařské prohlídce podle § 3 odst. 2

© 2009-2023 TJ Lokomotiva Teplice - běh na lyžích

Vytvořeno službou Webnode